Hazai és nemzetközi szabályozás

A szerencsejátékok jogi szabályozását tekintve jelenleg nem létezik egységes, kötelező erejű európai jogszabályanyag. A Szerencsejáték Zrt. a nemzetközi szakmai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, cseréje, valamint a kapcsolatok fejlesztése érdekében több, szerencsejáték-szervezőket tömörítő nemzetközi szervezetnek is tagja.

Az 1983-ban alakult, lausanne-i és brüsszeli székhellyel is rendelkező European Lotteries (EL) az európai nemzeti lottótársaságokat fogja össze. Nemzetközi szervezetként, nemzeteken átívelő egységes stratégiával, kiszámítható sztenderdek biztosításával képes megvalósítani a modern és felelős játékszervezés minden olyan elvárását, amely nem, vagy nem elég kiterjedten lenne lehetséges az egyes nemzeti lottótársaságok számára. Az EL nemzetközi felmérésekkel, piackutatásokkal, nemzetközi know-how-k publikálásával teszi lehetővé, hogy a szerencsejátékszervezés aktuális trendjeit, társadalmi hatásait a legfrissebb adatok figyelembevételével kövessük nyomon és építsük be társaságunk játékszervezési stratégiájába.

A Szerencsejáték Zrt. mint állami játékszervező vállalat, játékai teljes életciklusán át kiemelt figyelmet fordít működésének társadalmi hatásaira, így ez a felelős játékszervezés tevékenységünk egyik sarokköve.

A World Lottery Association (WLA) tagjaként pedig a világ 80 lottótársaságát, 6 kontinens lottózással kapcsolatos tudásbázisát felölelő szervezet tagja lettünk.

Magyarországon a szerencsejáték szervezésének feltételeit és a felelős játékszervezésre irányadó alapvető szabályokat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021 (X.21.) SZTFH rendelet szabályozza.

A szerencsejáték szervező kötelezettsége, hogy a játékok szervezése során a felelős játékszervezés elvének megfelelően járjon el, mellyel a szerencsejáték szervező célja, hogy

  • megóvja játékosait a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaitól,
  • megfelelően tájékoztassa játékosait a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeiről,
  • megvalósítsa a sérülékeny személyek kiemelt védelmét a játékhoz való hozzáférésüknek korlátozásával,
  • biztosítsa a játékosok számára figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók széles körben történő igénybevételének lehetőségét,
  • a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedéseket alkalmazzon,
  • megfelelő panaszkezelési eljárási lehetőséget biztosítson a játékosoknak kitiltás intézkedése esetén.

A felelős játékszervezés magába foglalja a sérülékeny személyek kiemelt védelmét és játéklehetőségeinek korlátozását, a kockázatos játék megelőzésére vonatkozó tájékoztató és edukációs dokumentumok használatát a játékszervezés és értékesítés során, valamint a problémás játékosok, játékfüggők támogatását és kezelésük elősegítését. Sérülékeny személyek egyrészről a 18 év alatti személyek, másrészről a bírósági határozat alapján cselekvőképességében korlátozott személyek, továbbá az egy vagy több szerencsejáték játékfajtára, vagy több szervezőre kiterjedően önkorlátozó vagy önkizáró intézkedéssel érintett játékosok.

A Szerencsejáték Zrt. kiemelt figyelmet fordít a 18 éven aluli személyek játéktilalmát biztosító intézkedésekre, valamint a kiskorúak prevenciójára.

A Szerencsejáték Zrt. nemcsak a sérülékeny személyek, hanem minden játékosa számára elérhetővé tesz olyan játékosvédelmi eszközöket, amelyek hozzájárulnak a játékosok megfelelő játéktudatosságának kialakulásához és növeléséhez, valamint a szerencsejátékkal járó esetleges kockázatok, negatív következmények csökkentéséhez.

A szerencsejáték szervezés olyan engedélyköteles tevékenység, amelynek szervezéséhez a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának hatósági engedélye szükséges. Kizárólag az engedélyezett szerencsejátékok esetében biztosított a felelős játékszervezés-, valamint a játékosvédelmi eszközökhöz rendelt szabályok betartásának ellenőrzése.

Az engedélyköteles szerencsejátékok: sorsolásos játék szervezése (sorsjegy, számsorsjáték), távszerencsejáték szervezése, játékkaszinó és online kaszinó működtetése, kártyaterem üzemeltetése, lóversenyfogadás, valamint egyéb olyan szerencsejáték, amelyre a törvény hatálya vonatkozik.

Magyarországon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bárki által könnyen elérhető, közhiteles hatósági nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szervezőkről, melyben nevüket és az általuk folytatott szerencsejátékot, valamint az engedély érvényességére vonatkozó adatokat is közzéteszi.

A Szerencsejáték Zrt. mind a sorsolásos játékok, mind a fogadásos játékok, mind pedig a távszerencsejátékok vonatkozásában is rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kiadott engedéllyel, amely egyben azt is igazolja, hogy valamennyi játéka szervezése során maximálisan figyelembe veszi a felelős játékszervezés elveit.

Magyarországon távszerencsejáték szervezésére a https://www.tippmixpro.hu oldalon kizárólag a Szerencsejáték Zrt.-nek van jogosultsága.

A felelős játékszervezéssel kapcsolatos előírások és jogszabályi előírásokon felüli vállalásaink betartását igazolja, hogy a Szerencsejáték Zrt. rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kiadott ajánlott felelős játékszervezői minősítéssel.

Ha úgy érzed szeretnél segítséget kérni, ne késlekedj!

Keress szakértői segítséget, vagy fordulj támogató csoporthoz és vedd vissza az irányítást!