Szervezeti tagságaink

European Lotteries, azaz Európai Lottótársaságok Szövetsége tagság

A Szerencsejáték Zrt. tagja az European Lotteries -nek, vagyis az Európai Lottótársaságok Szövetségének, mely olyan nemzetközi iparági szakmai szervezet, amely a Szerencsejáték Zrt. szempontjából stratégiai fontosságú.

A European Lotteries küldetésének tekinti a társadalom javát szolgáló stabil és fenntartható szerencsejáték-modell támogatását olyan értékek mentén, mint a szubszidiaritás, a megelőzés, a szolidaritás és az integritás. A European Lotteries 44 ország 76 játékszervezőjét képviseli. A European Lotteries szakmai munkáját tíz munkacsoportban végzi, mivel így a tagok között közvetlenebb és gyorsabb információcserére nyílik lehetőség. A Szerencsejáték Zrt. jelenleg öt munkacsoportban dolgozik: CSR, sport, adat és kutatás, jog, működési kockázat és biztonság területeken.

Tagságunknak kiemelt jelentősége van felelős játékszervezés szempontjából (erről bővebben itt olvashatsz), továbbá tudásmegosztás szempontjából is. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szervezet által készített elemzéseket, nyilatkozatokat és információkat beépítjük társaságunk érvrendszerébe, tanulmányaink és állásfoglalásaink pedig az európai szervezet által képviselt álláspont részét képezik, mely által részt veszünk az európai szintű szabályozási környezet formálásában is.


World Lotteries Association, azaz Szerencsejáték Világszövetsége tagság

A World Lotteries Association, vagyis a Szerencsejáték Világszövetsége hat kontinens több mint 80 országának nemzeti lottótársaságát és játékszervezőjét tömöríti. Értékrendje a maximális vállalati felelősségvállaláson alapul, beleértve a felelős játékszervezési elveket, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok tiszteletben tartását, amelyek meghatározzák, hogy hol és milyen formában forgalmazhatók a szerencsejátékok. A szervezet fontos szerepet játszik a lottótársaságok biztonsági minősítésében és a sportfogadási csalások elleni küzdelem globális szintre emelésében is. A World Lotteries Association tagjai egységen elkötelezettek az iránt, hogy segítsenek fenntartani a közrendet és küzdjenek a kormányok által illegális szerencsejátékként meghatározott tevékenységek ellen.


Önszabályozó Reklámtestület tagság

A Szerencsejáték Zrt. az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) tagjaként kampányainak reklámetikai szempontú ellenőrzését az Önszabályozó Reklámtestületre bízta, melynek döntéseit Társaságunk magára nézve kötelezően elfogadja. Emellett az Önszabályozó Reklámtestület aktív tagjaként a Szerencsejáték Zrt. részt vesz annak munkájában is.

A Szerencsejáték Zrt. először 2010-ben kötött megállapodást az Önszabályozó Reklámtestülettel többek között annak érdekében, hogy az ÖRT előzetesen vizsgálja meg a Társaság reklámjait, véleményezze a számsorsjátékokhoz kapcsolódó televíziós műsorokat és időszakosan vizsgálja és véleményezze a külső kommunikációs eszközöket.

A Szerencsejáték Zrt. 2020-ban megújította saját Reklámetikai Kódex-ét, mellyel egyidejűleg az Önszabályozó Reklámtestülettel való együttműködési megállapodást is bővítette, a tagsági kötelezettségeken felül. Ennek eredményeként az ÖRT nem csak a vonatkozó jogszabályokban, és a Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakat ellenőrzi és észrevételezi a Szerencsejáték Zrt. tevékenysége véleményezése során, hanem – mintegy külső auditorként – ellenőrzi a Szerencsejáték Zrt. saját Reklámetikai Kódexének való megfelelőséget is. Ezzel a Társaság Magyarországon első nagyvállalatként, a többi szereplőnek irányt mutatva vállalt a kötelező szigorú külső ellenőrzést, amit az Önszabályozó Reklámtestület történelmi lépésnek minősített a hazai reklámozás területén.


Egyéb szervezeti tagságaink

 • Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 • Global Lottery Monitoring System
 • Magyar Marketing Szövetség
 • Magyar Projektmenedzsment Szövetség
 • Magyar Public Relations Szövetség
 • Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete
 • Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 • Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége
 • Menedzsment Controlling Egyesület
 • Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma
 • Országos Humánmenedzsment Egyesület