Kutatások

Kutatási tevékenységünk elsősorban a Szerencsejáték Zrt. termékeivel játszók játékhasználati szokásainak, játszási gyakoriságának, vállalatunk ismertségének, márkaértékének mérését szolgálja.

Egyúttal felmérjük, hogy játékosainknak milyen elvárásai vannak a termékeinkkel kapcsolatban, mi motiválja őket, melyik termékünk miért kedves számukra, milyen elvárásokkal érkeznek egy adott játék vonatkozásában. Mindezen piackutatási tevékenységünk egyúttal a felelős játékszervezés jegyében zajlik, hiszen az üzleti célú információk mellett olyan jellegű tudás is megszerezhető általuk, amelyek segítenek figyelemmel követni a szerencsejáték használattal kapcsolatos változásokat, trendeket, esetleges kockázatokat.

A 2020. évi felelős játékszervezési kutatás eredményei

A Szerencsejáték Zrt. 2020. október-novemberében a 15 éves és idősebb magyar lakosságra reprezentatív, nagymintás, négyezer fős (személyes és online) kérdőíves kutatást végzett – 2009. óta már az ötödiket – a magyarok szerencsejátékokhoz fűződő viszonyáról, a szerencsejáték-függőség megítéléséről, amelynek alapján annak lakosságon belüli aránya is becsülhető.

A kutatás legfontosabb megállapításai

 • a lakosságnak évek óta közel azonos aránya, néhány százalékuk mutatja a szerencsejáték-függőség jeleit
 • a szerencsejáték-függőség gyakran együtt jár más típusú függőséggel
 • a nyerési esélyekkel kapcsolatos tévhitek jellemzőbbek a játékfüggőség jeleit mutató vagy potenciálisan problémás válaszadókra
 • a szerencsejáték-függőségről való tájékozódás fontos forrásai a Szerencsejáték Zrt. weboldala és kiadványai
 • a függőségben érintettek jelentős része nem ismeri fel, hogy problémája van a játékkal
 • a megkérdezettek nagyobb része úgy gondolja, hogy a szerencsejáték-használati probléma megszüntethető, de relatív többségük csak szakember segítségével
 • a függőség kialakulásában az érintett emberé a felelősség a válaszadók jelentős többsége szerint, bár a játékhasználat szempontjából problémás válaszadók a nem érintetteknél nagyobb arányban okolnak külső tényezőket
 • a probléma kezelésének finanszírozását is nagyobbrészt a játékfüggő feladatának gondolják, másodsorban az államénak, és csak a válaszadók mintegy harmada várja a Szerencsejáték Zrt-től a hozzájárulást; a függőségben érintettek viszont fordítva ítélik meg az anyagi terhek vállalását
 • az emberek 92%-a helyesen tudja a szerencsejáték törvényes korhatárát.

Az eredmények részletei alább olvashatók.

Szerencsejáték- és egyéb függőség

A szerencsejáték-függőségi kockázatokat mutató csoportra az átlag népességnél nagyobb mértékben jellemző a rendszeres dohányzás, a nehéz élethelyzet generálta alkoholfogyasztás, problémás szerencsejátékban érintett családtag, alkohol- vagy kábítószer probléma, azaz gyakran előfordul, hogy más típusú függőséget is mutatnak.

Ugyancsak magasabb arányban és gyakrabban élnek más, függőséget okozni képes élvezetei cikkekkel, legyenek azok legálisak vagy illegálisak. A különböző típusú függőségek tehát nem ritkán kéz a kézben járnak.

Tévhitek a nyerési esélyekkel kapcsolatban

Érzékelhető, hogy mind a potenciálisan problémás játékosok körében, de különösen a játékfüggőséget mutatók körében magas azok aránya, akik olyan téves elképzelésekkel rendelkeznek a játékok kapcsán, amik megmagyarázzák azt, hogy miért becsülik meg rosszul saját nyerési esélyeiket. Az egyik ilyen tévhit, hogy többet nyerhetnek, ha valamilyen szisztéma szerint játszanak: ezzel a szerencsejáték függőknek összességében az 55%-a egyetért, de még a potenciálisan problémás játékosoknak is 36%-a teljes mértékben vagy inkább egyetért. A másik tévhit, hogy ha az illető egymás után többször veszít, akkor nagyobb valószínűséggel fog nyerni: a játékfüggők 49%-a egyetért ezzel az állítással (és a potenciálisan problémás játékosoknak is 23% így gondolja).

A szerencsejáték-függőség megítélése

Azon potenciálisan problémás játékosok körében, akik tájékozódtak valaha a játékszenvedélyről vagy annak kezelési lehetőségeiről, a tájékozódás forrása tekintetében az első három helyezettből (internet, Szerencsejáték Zrt. oldala, lottózókban található kiadványok) kettő a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik.

Jól jelzi a felismerés és a játékfüggőségből való kiút nehézségét, hogy az érintetteknek önképük szerint gyakran nincs problémájuk a játékkal, nem érzik úgy, hogy segítségre lenne szükségük, vagy hogy a játékszenvedélyük káros mértékű lenne. A kutatási adatok szerint a PGSI alapján potenciálisan problémás játékosok négyötöde úgy gondolja, hogy nincs játékszenvedélye, ezért nem is kért segítséget. A kifejezetten függőséget mutatók esetében ez az arány szintén nagyon magas: a felük tagadja, hogy játékszenvedélye túlzó.

A szerencsejáték-függőség tekintetében a lakosságot reprezentáló megkérdezettek relatív többsége (42%) úgy gondolja, hogy ez egy olyan állapot, amit meg lehet szüntetni, de ehhez szakember segítségére van szükség. Negyedük azt gondolja, hogy szakember bevonása nélkül is lehetséges a megszüntetése, csupán 16%-uk gondolja úgy, hogy megszüntetni nem lehet, csak kismértékben javítani rajta. Ezzel szemben a szerencsejáték-függőséget mutató válaszadók körében a harmaduknál is kevesebb (29%) gondolja úgy, hogy ezt az állapotot szakember bevonásával meg lehet szüntetni, 31%-uk szerint ehhez szakemberre sincs szükség, 29%-uk pedig fatalista módon egyenesen azt gondolja, hogy csak kismértékű javulás érhető el, megszüntetni nem lehet a játékfüggőséget.

A függőség kialakulásának vélt okai

Az egyes tényezőknek a szerencsejáték-függőség kialakulásában játszott szerepüket tekintve a lakossági válaszadók legnagyobb része elsősorban az adott játékos gyengeségét, az akaraterő hiányát jelölte meg legfőbb okként. A játékok reklámjait csak egy töredékük gondolja befolyásoló tényezőnek. A szerencsejáték-függőséget mutató válaszadók körében megfigyelhető, hogy a minta többi részénél kisebb arányban gondolják azt, hogy a játékos akaraterőhiányára lenne visszavezethető a függőség kialakulása és a társadalom többi részénél nagyobb arányban adtak olyan válaszokat, amik külső tényezőket, így pl. genetikai okokat, vagy a barátok hiányát jelölik meg okként.

A megkérdezettek egyértelmű többsége magának a játékszenvedélynek a kialakulásáért inkább az egyént, azaz a szerencsejátékost érzi felelősnek, kisebb arányban az otthonról hozott mintát, a közeget, míg a játékostársak felelősségének kérdésében már megosztottak. Ellenben a játékszervezőt és az államot érzékelhetően kisebb arányban érzik felelősnek a válaszadók, azaz kialakulásáért nem őket okolják elsősorban.

Kinek a feladata a szerencsejáték-függőség kezelése?

A 2020-as kutatásból az derült ki, hogy a már kialakult játékszenvedéllyel kapcsolatban a válaszadók többsége szerint a szervezett segítségnyújtást a játékfüggőségben érintett játékosnak kell finanszíroznia (1. helyezett válasz), illetve az államnak vagy az állami egészségügyi intézményeknek (2. hely). A Szerencsejáték Zrt.-t csak jóval lemaradva a válaszadók harmada jelölte meg (3. hely), negyedük pedig azt a szerencsejáték szervezőt, akinek játékában a játékos részt vesz (4.). A szerencsejátékfüggőséget mutatók válaszai ebben is eltérnek a minta többi részétől: nagyobb felelősséget tulajdonítanak a Szerencsejáték Zrt-nek a játékszenvedéllyel kapcsolatos segítségnyújtás finanszírozása tekintetében és jóval kisebbet magának a játékosoknak.

A kiskorúak és a szerencsejátékok

A válaszadók túlnyomó és egyértelmű többsége (92%) pontosan ismeri a szerencsejáték törvényes korhatárát (18 év). Ez a 15-17 évesek körében is eléri a 87%-ot. Ezt azt jelzi, hogy a 18 év alatti szerencsejáték nem tudáshiányból fakad (hiszen nagyon kevesen vannak, akik szerint a hatályos törvények alapján 18 éves kor alatt is lehet szerencsejátékokat játszani), hanem a hatályos szabályozás szándékos és tudatos figyelmen kívül hagyásából.

A legfiatalabbakat leszámítva a szerencsejátékosok körében vizsgált demográfiai csoportok mindegyikére igaz, hogy legjellemzőbb első szerencsejátékuk az Ötöslottó volt, azaz egy olyan játék, ami alacsony kockázati besorolású és a játék jellegéből, ritmusából (a sorsolások gyakoriságából) fakadóan kevéssé képes játékfüggőséget okozni.

Az előző évek anyagai

A 2018-as nagymintás kvantitatív felmérés adatai alapján:

 • A PGSI kapcsán vizsgált, szerencsejátszáshoz kapcsolható események közül a teljes minta válaszadóinál a relatíve legjellemzőbben (így is csak egy kisebbségüknél) fordult elő, hogy veszteség esetén újra játszottak, hogy visszanyerjék a pénzt. A legkevésbé jellemző a játékhoz szükséges pénz kölcsönkérése volt a kutatást megelőző 12 hónap során.
 • A szerencsejáték-függők nagyjából háromnegyedére jellemző, hogy pénzt kértek kölcsön azért, hogy szerencsejátékot játszhassanak. A játékra fordított összegek legjellemzőbb forrásai a háztartási kassza, a rokonok és családtagok köre, valamint a saját korábbi megtakarítás.
 • A szerencsejáték problémákkal érintettekre leginkább a lelkiismeret-furdalás, az adósság és az egészségügyi problémák jellemzőek a vizsgált negatív következmények közül.

2015-ös nagymintás kvantitatív kutatás:

 • A szerencsejátékkal játszók elsőként kipróbált játéka döntő többségben az Ötöslottó volt, de jelentős még a kaparós sorsjegy aránya is.
 • A szerencsejátékok fiatalabb korban történő kipróbálása jellemzőbb a férfiakra.
 • Az Ötöslottó játékosok jellemzően idősebbek, míg a sportfogadást és online fogadást játszók a fiatalabb korosztályok tagjaiból kerülnek ki.
 • A szerencsejáték függőkre a többi szerencsejátékosoknál jóval nagyobb mértékben jellemző a rendszeres dohányzás, a szerencsejátékhoz alkohol (vagy kábítószer) fogyasztás, az a jellemző, hogy van szerencsejáték problémákkal küzdő családtagjuk, és olyan lelki eredetű késztetések is gyakoribbak, mint a nehéz élethelyzet generálta játszási hajlam.
 • A szerencsejáték függőségben érintett válaszadók 8 százaléka kért csak segítséget a múltban játékszenvedélyével kapcsolatban, de ebben az esetben is leginkább csak egy másik, játékszenvedéllyel küzdő ismerős véleményét kérték csak ki. A segítségkérés alacsony aránya és a szakemberek megkeresésének kerülése mutatja, hogy milyen gyakori, hogy a túlzott játékszenvedéllyel érintett válaszadók nem tartják komoly problémának a függőségüket.

2011-es nagymintás kvantitatív kutatás:

 • A legnépszerűbb játékok a Szerencsejáték Zrt. játékai, azon belül a lottójátékok, illetve a kaparós sorsjegyek, valamint a Tippmix. A nem problémás szerencsejátékosok többsége számára az Ötöslottó számít kedvencnek, míg a problémás szerencsejátékosok között jóval gyakoribbak az alternatív lehetőségek, úgy mint a kártyajátékok, élő kaszinó, nyerő automaták, stb.
 • A túlzott mértékű játékszenvedéllyel kapcsolatban a tájékozódás legfontosabb eszköze az internet. A Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezési tevékenységének eredményességét mutatja, hogy minden harmadik tájékozódó a Társaság internetes oldaláról (is) szerezte információit.
 • A PGSI faktorok közül egyértelműen az a tétel számít leggyakoribbnak miszerint az elveszített pénzt a játékosok vissza szeretnék nyerni, ezért újra szerencsejátékozni kezdenek. Bár még ez is a teljes mintának csak egy töredékére jellemző. A PGSI válaszai közül a relatíve gyakoribb válaszok közé tartozott még a túlzott költekezés, és a szerencsejátékokkal kapcsolatos bűntudat.
 • A szerencsejátékosok jellemzően a húszas éveik elején kezdtek el játszani. A túlzott szerencsejátékozásban érintettek fiatalabb korukban kezdenek játszani azoknál, akik számára a szerencsejáték megmarad problémamentes szórakozásnak.
Ha úgy érzed szeretnél segítséget kérni, ne késlekedj!

Keress szakértői segítséget, vagy fordulj támogató csoporthoz és vedd vissza az irányítást!