Kiemelt programjaink

Játék határokkal program I. - Információs pontok

A Szerencsejáték Zrt. 2012. óta működteti sikeresen a „Játék határokkal” komplex játékfüggőségi prevenciós és integrációs modellprogramot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szakmai kompetenciáját igénybe véve. A program szakmai megalapozottságával szervesen illeszkedik a nemzeti lottótársaság felelős játékszervezési elveihez.

A Játék határokkal játékfüggőségi modellprogram keretében egyrészről szerencsejáték problémával küzdők és hozzátartozóik részére segítséget nyújtva működnek az ún. Információs pontok, valamint terápiás jellegű egyéni- és csoportfoglalkozások kerülnek lebonyolításra. Másrészről a Játék határokkal program önálló része az iskolai prevenció, melyben iskolák és tanodák bevonásával a játék, a szerencse és a függőség fogalmai köré épülő rendhagyó osztályfőnöki órák és klubfoglalkozások keretében edukációs- és élményfoglalkozások, valamint táborok kerülnek szervezésre.

A szerencsejáték-függőség kialakulásának megelőzésében, valamint a szerencsejáték-függőséggel érintettek és hozzátartozóik számára történő segítségnyújtás keretében a Játék határokkal program az alábbi segítségkérési - illetve tájékoztatási lehetőséget biztosítja:

INFORMÁCIÓS PONTOK MŰKÖDTETÉSE

2017 óta hét városban, Budapesten, Miskolcon, Szolnokon, Orosházán, Debrecenben, Sopronban és Kaposvárott úgynevezett Információs pontokat működtetünk, ahova bárki fordulhat, ha szerencsejáték problémával küzd vagy hozzátartozóján észleli a jeleket. Az Információs pontok feladata, hogy egy egységesen kialakított sztenderd szerint folytatott beszélgetés mentén feltérképezzék a probléma mértékét, és a gyógyulás érdekében informálják a lehetőségekről, tovább irányítsák a megfelelő szakellátás, szolgáltatás felé a segítségkérőt.

Az elmúlt időszakban növekedett az új megkeresések száma, a megkeresések fő célja továbbra is az általános informálódás a programról és a szerencsejáték-függőségben érintettek számára biztosított lehetőségekről.

CSOPORTTERÁPIA SZERVEZÉSE

A Játék határokkal program integrációs elemeként ma már Debrecenben, Sopronban, Szolnokon és Kaposváron is tartanak terápiás csoportokat a szakemberek a szerencsejáték-függőknek és külön a hozzátartozóknak is, szabad ki- és belépési lehetőséggel. A csoportok fő jellemzője, hogy működésük olyan cél köré szerveződik, amely az összes résztvevő számára fontos: képessé válni a függőséggel kapcsolatos problémák kezelésére.

EGYÉNI ESETKEZELÉS

A tapasztalatok azt mutatták, hogy nem mindenki számára hatékony a csoportfoglalkozás, sokan szívesebben mesélnének problémájukról négyszemközt a szakembernek. 2020-tól ezért a szerencsejáték problémában érintetteknek a program keretén belül lehetőségük van egyéni tanácsadást is igénybe venni Budapesten, Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Sopronban és Szolnokon.

Játék határokkal program II. - Iskolai prevenció

A nemzeti lottótársaság 2012 óta működteti sikeresen a „Játék határokkal" komplex szerencsejáték-függőségi prevenciós és integrációs modellprogramot az Ökumenikus Segélyszervezet szakmai kompetenciáját igénybe véve. A program szakmai megalapozottságával, attitűdformáló eredményeivel szervesen illeszkedik a Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezési elveihez.

Felelős játékszervezőként fontosnak tartjuk, hogy játékosaink a játékot szórakozásként éljék meg, ne pedig a mindennapokat akadályozó szenvedélyként. Meggyőződésünk, hogy nem elég csak a felnőtt játékosok figyelmét felhívnunk a veszélyre és annak kezelési lehetőségeire, hanem azt is feladatunknak tartjuk, hogy a felnövekvő generációt is felkészítsük annak érdekében, hogy a játék valóban játék maradhasson. Felelős játékszervezési munkánk központi eleme így a prevenció, a játékfüggőségi szempontból sérülékeny csoportok védelme.

A "Játék határokkal" modellprogram kidolgozásával a partnerek célja nem egy egyszeri akció megvalósítása volt, hanem sokkal inkább egy fenntartható, hosszú távon is jól működő program létrehozása. A program mind a prevenció, mind a kezelés, azaz az integráció területén olyan európai szintű modellértékű gyakorlatot kívánt megvalósítani, amely később országos szinten is elterjeszthető.

A modellprogram sikeressége és hatékonysága láttán a partnerek érdemesnek találták azt kiterjeszteni. Kezdetben csak Debrecenben, 2015/16-ban pedig már öt településen, tíz oktatási intézményben zajlottak a prevenciós osztályfőnöki órák és klubfoglalkozások a gyerekek számára. Az iskolai programba az évek során egyre több intézmény került be: 2017/18-ban már 12 iskolában, 2019/20-ban pedig már 24 oktatási intézményben zajlottak a foglalkozások. A „Játék határokkal” program 2012 óta a mai napig biztosítja a csoportfoglalkozásokat a szerencsejátékfüggők és hozzátartozók számára.

A program gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a halmozottan hátrányos helyzetben lévők veszélyeztetettebbek a szerencsejáték–függőség által, mint a társadalom többi tagja. Ezen felismerés vezetett a program prevenciós elemeinek átdolgozására, a tanodai környezetre, amelynek köszönhetően 2017-ben a tanodákban is megkezdődhetett a prevenciós tevékenység.

A „Játék határokkal” kezdeményezés létjogosultságát alátámasztja, hogy a szerencsejáték-problémák szempontjából a megcélzott korosztály, a 10-18 éves fiatalok a legsérülékenyebbek. Kutatásaink szerint:

  • A középiskolások közel egytizede (9%) rendszeres játékos.
  • A fiatalkorban folytatott szerencsejáték-tevékenység nagyobb kockázatot hordoz.
  • 14 éves korukig a gyerekek egyötöde már túl van az első szerencsejátékkal kapcsolatos élményén.

1. TÁBOROK SZERVEZÉSE

A „Játék határokkal” programnak az is célja, hogy a fiatalokat élményeken keresztül a nyári szünetben is megszólítsa, ezért eddig összesen öt tábort szerveztünk a szerencsejáték-függőség témájában. A gyerekek a táborban játékos és kreatív feladatokon keresztül ismerkedtek meg a függőség jeleivel, a viselkedés- és szerfüggőségek közötti különbségekkel, a segítségnyújtó helyekkel, továbbá kisfilmeket és plakátokat is készítettek a témában.

A tábor résztvevőinek élményeiről, benyomásairól kisfilm készült, amely itt nézhető meg.

2. ISKOLAI PREVENCIÓS PROGRAM

A 2019/2020-as tanévben országszerte 24 intézményben, összesen 48 osztály 1120 tanulójához jutott el a program, hat tanév alatt pedig már több mint 5500 diák lehetett részese az edukációs és élményfoglalkozásoknak. A játék, a szerencse és a függőség fogalmai köré épülő rendhagyó osztályfőnöki órák és a közös játék élményét adó szabadidős klubfoglalkozások, a kortársképzés –, azaz a résztvevő iskolák fiataljainak szemléletformálása és képzése – mind a program integráns részét képezik.

3. TANODÁK BEVONÁSA

Modellprogramunkkal 2017-ben nyitottunk a tanodák felé is. A korábban csak iskolákban megvalósult prevenciós programot átszabtuk a hátrányos helyzetű, speciális igényű gyermekeket oktató „tanoda" típusú intézményekre is. Először Homrogdon, Megyaszón, Mezőcsáton és Pácinban működő tanodák próbálhatták ki a programot. 2018 januárjától további hét tanoda kapcsolódott be a „Játék határokkal" programba: a bogácsi Zöldváralja Tanoda; az edelényi Kincses Sziget Tanoda; a mérai Tanoda; a perkupai Kincses Sziget Tanoda; a szendrőládi Kincses Sziget Tanoda; a vilmányi Tanoda és az olaszliszkai Tanoda. A felsorolt tanodák szinte kivétel nélkül rendkívül hátrányos helyzetű településeken találhatók, ahol szemmel látható a lakosság nehéz anyagi helyzete, a szociális és infrastrukturális elmaradottság és a felnövekvő generációk problémás helyzete. A tanodák célcsoportját képező gyermekek a szerencsejáték-függőség szempontjából is különösen veszélyeztetettnek számítanak.

4. MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az évek során összegyűjtött tapasztalatok és eredmények összegzéseként, illetve a jövőbeli munkát megkönnyítendő, elkészítettünk egy módszertani kézikönyvet, amely oktatási segédletként és gyakorlati útmutatóként szolgál a programban részt vevő iskolák és pedagógusok számára.

5. PÁLYÁZTATÁS INDÍTÁSA OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA AKKREDITÁCIÓ MEGSZERZÉSÉVEL

A 2019-es év folyamán a „Játék határokkal” modellprogramot új szintre emeltük szakmai együttműködő partnerünkkel. Annak érdekében, hogy a program minél szélesebb réteghez eljusson, nyílt pályázatot hirdettünk a Pest megyei iskolák számára a program megvalósítására. A pályázat lehetőséget adott az oktatási intézményeknek arra, hogy saját iskolájukban, saját pedagógusaikkal valósítsák meg a programot, valamint arra is, hogy támogatást nyerjenek el a lebonyolításra.

A pályázatnak köszönhetően az eddig részt vevő 12 iskola mellett a 2019/20-as tanévben további 12 iskolát, azaz összesen 24 iskolát vontunk be az iskolai prevenciós programba együttműködő partnerünkkel, az Ökumenikus Segélyszervezettel (MÖS).

Miután a program pedagógusoknak és szociális munkásoknak szóló felkészítő képzését akkreditálták, a szakemberek felkészítése már az akkreditált tananyag szerint történhetett meg 2019-ben, ezzel is hozzájárulva a program fenntarthatóságához. Annak érdekében, hogy az újonnan bevont iskolákat a képzés után is segítsük, a tanév során a MÖS a pedagógusokkal aktív kapcsolatban maradt, és monitoring látogatással is segíti a munkájukat.

A program lebonyolítását követően a pályázó iskolák pedagógusainak olyan záró eseményt szervezünk, melyen lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatok megosztására és a program folytatására való közös felkészülésre. A tapasztalatokról és élményekről záró kiadványt készítünk, amely részletesen bemutatja az egyes programelemeket.

A kibővült „Játék határokkal” program eléréseinek száma 2019/20-ban:

  • 24 iskola, körülbelül 48 osztály, 1100-1200 gyermek (25-ös átlag osztálylétszámmal becsülve), 24 pedagógus, 24 MÖS munkatárs.
  • 7 tanoda, 14 pedagógus, körülbelül 80 gyerek.
  • 7 Információs pont működik tovább.
  • Csoportfoglalkozások függőknek és hozzátartozóknak 6 helyszínen, körülbelül két-három hetente.
  • 2 szemléletformáló tábor.

A program részletes leírása itt olvasható.

Szerencsejátékos Segélytelefon

Szerencsejátékos Segélytelefon – ingyenes segítségnyújtás a szerencsejáték-problémával küzdők és hozzátartozóik számára.

Társaságunk felelős játékszervezői tevékenysége, illetve „Maradjon játék!” ernyőprogramja keretében a Pro Psychologia Alapítvánnyal és az ELTE PPK Pszichológiai Intézetével együttműködve létrehozott egy olyan szolgáltatást, amely a szerencsejátékkal összefüggő problémákban érintett személyek számára nyújt telefonos, email-es és online segítséget.

A Szerencsejátékos Segélytelefon szolgáltatás célja a szerencsejáték-problémával küzdők és hozzátartozóik számára történő segítségnyújtás és tanácsadás, valamint a hívók támogatása abban, hogy eljussanak olyan szakellátó-helyekre, ahol hosszú távú terápiás segítséget kaphatnak. A képzett ügyelők bevonásával biztosított szolgáltatás ingyenesen, előítéletektől és stigmatizálástól mentesen, teljes anonimitás mellett vehető igénybe.

Az ELTE Pszichológiai Intézete szakmai kapacitásának bázisa garantálja a többrétű szakmai kompetenciákat igénylő szolgáltatás felelősségteljes működtethetőségét. Az intézet hosszú évek óta foglalkozik intenzíven a szerencsejáték és kifejezetten a problémás szerencsejáték kérdéskörével, több munkatársa nemzetközileg elismert szakértője a területnek, és számottevő tanácsadói, illetve terápiás tapasztalattal rendelkezik.

A segélytelefonra érkező hívásokat a függőség témájában jártas, tanácsadásra kiképzett ügyelők fogadják hétköznapokon 15 és 19 óra között, összesen heti 20 órában.

A Segélytelefon Szolgálat teljes anonimitást biztosít, így a hívások beérkezésekor semmilyen adatfelvétel vagy regisztráció nem történik.

Az ingyenes szolgáltatást egyaránt igénybe vehetik a szerencsejáték-problémával küzdők, illetve azok, akik úgy érzik, hogy a játéktevékenységük akár a legkisebb mértékben is veszélyt jelenthet életvezetésükre, kapcsolataikra, munkájukra vagy életük bármely más területére. A szolgáltatás elérhető a hozzátartozók (szülők, testvérek, házastársak) és barátok támogatására, segítésére is. A hívók jelentős része a hozzátartozók, barátok közül kerül ki, akik az iránt érdeklődnek, hogy miképpen tudnának segítségére lenni családtagjuknak, illetve hogy ők maguk hogyan küzdjenek meg a családtagjuk függősége okozta családi, kapcsolati és egyéb problémákkal.

Az ügyelők a betelefonáló játékosoknak tanácsadással és a problémák átbeszélésével segítenek, szükség esetén pedig a megfelelő szakellátóhelyre irányítják őket. A hozzátartozók számára a szenvedélybetegséggel kapcsolatos általános tanácsadás, információnyújtás, a helyzetértékelés előmozdítása, illetve a lehetőségek átbeszélése is segítséget jelenthet. A segélyszolgálat a telefonos elérhetőség mellett ma már e-mailben és Skype-on keresztül is felkereshető. Az idők során a szolgáltatás tartalma is bővült, így ma már nem csupán a szerencsejáték-probléma, hanem a videójátékok használatával összefüggő problémák és helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt.

Mivel a hazai és nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a szerencsejáték-problémákkal küzdők speciális, nehezen elérhető és nagyon alacsony segítségkérési hajlandóságú réteget alkotnak a társadalomban, ezért társaságunk kiemelt hangsúlyt fektet a program keretében az érintettek megszólítására és tájékoztatására. Elsődleges célunk, hogy a problémával küzdő szerencsejátékosok és családtagjaik számára hathatós, valódi segítséget nyújtsunk, ennek keretében pedig olyan információs és tanácsadó felületek biztosítására törekszünk, melyek a szerencsejáték iránt érdeklődők számára a problémás játékkal szemben a valódi szórakozást nyújtó játék lehetőségét növelik.


A szolgáltatás igénybevételére az alábbi csatornák állnak rendelkezésre:

A Segélytelefon telefonszáma: 06-21-262-0603

A Segélytelefon információs vonala: 06-1-411-6778

Email: szerencse@ppk.elte.hu
Skype azonosító: ELTE Szerencsejátékos Segélyszolgálat
Facebook: https://www.facebook.com/elteszerencsejatekossegelytelefon/
Website: https://pszi.ppk.elte.hu/content/elte-szerencsejatekos-segelytelefon.t.13328?m=4578